Dự án thực hiện
MINI GOLF SÂN VƯỜN - THỦ ĐỨC
MINI GOLF SÂN VƯỜN - THỦ ĐỨC

Mini golf kết hợp với cảnh quan sân vườn


MINI GOLF - THỦ ĐỨC


2 ngày
PHÒNG GOLF 3D - NINH THUẬN
PHÒNG GOLF 3D - NINH THUẬN

Phòng có diện tích ngang 4.5m, sâu 8m, cao 3.2m


PHÒNG GOLF 3D - NINH THUẬN

36m2

7 ngày
KHUNG TẬP GOLF VÀ MINI GOLF- THÁI BÌNH
KHUNG TẬP GOLF VÀ MINI GOLF- THÁI BÌNH

Khung tập golf cao 4m, rộng 6.5m, sâu 7.5m Mini golf trong khung rộng 6.5m, dài 7.5m


KHUNG TẬP GOLF VÀ MINI GOLF - THÁI BÌNH

49m2

4 ngày
KHUNG TẬP LƯỚI GOLF LÓT CỎ NHÂN TẠO - ĐỨC HÒA - LONG AN
KHUNG TẬP LƯỚI GOLF LÓT CỎ NHÂN TẠO - ĐỨC HÒA - LONG AN

Diện tích khung : Cao 6m*Rộng 5m2*Sâu 11m Trải cỏ trong và ngoài khung tập: 72.8m2 Lưới : loại 30 sợi HPDE


KHUNG TẬP GOLF - ĐỨC HÒA - LONG AN

57m2

3 ngày
MINI GOLF TRỒNG CỎ THẬT – AN PHÚ QUẬN 2
MINI GOLF TRỒNG CỎ THẬT – AN PHÚ QUẬN 2


MINI GOLF TRỒNG CỎ THẬT – AN PHÚ QUẬN 2

473m2

30 ngày
SÂN TẬP MEKONG GOLF – CẦN THƠ
SÂN TẬP MEKONG GOLF – CẦN THƠ


SÂN TẬP MEKONG GOLF – CẦN THƠ

3.5 hecta

30 ngày
PHÒNG GOLF 3D – VÕ VĂN TẦN
PHÒNG GOLF 3D – VÕ VĂN TẦN


PHÒNG GOLF 3D – VÕ VĂN TẦN

L : 6m , R: 4m, H: 3m2

5 ngày
PHÒNG GOLF 3D – PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG GOLF 3D – PHẠM VĂN ĐỒNG


PHÒNG GOLF 3D – PHẠM VĂN ĐỒNG

L : 6m , R: 4m, H: 3m2

5 ngày
TRỒNG CỎ THẬT KẾT HỢP MINI GOLF - KATSURA
TRỒNG CỎ THẬT KẾT HỢP MINI GOLF - KATSURA

Diện tích: 725m2 Thi công : 15 ngày Cỏ: DT-G01, DT-SV35


TRỒNG CỎ THẬT KẾT HỢP MINI GOLF - KATSURA - LONG AN

725m2

15 ngày
MINI GOLF SÂN VƯỜN - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
MINI GOLF SÂN VƯỜN - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Diện tích: ~50m2 Cỏ: DT-G01, DT-SV35


MINI GOLF SÂN VƯỜN - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

~50m2

5 ngày
MINI GOLF – TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG (QUẬN 7)
MINI GOLF – TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG (QUẬN 7)

Diện tích: 135m2 Cỏ: DT-G01, DT-SV35 Địa điểm: TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG (QUẬN 7)


MINI GOLF – TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG (QUẬN 7)

135m2

5 ngày
MINI GOLF - SALA QUẬN 2
MINI GOLF - SALA QUẬN 2

Diện tích: 100m2 Cỏ : ĐT-G01, DT-SV35 Thi công: 5 ngày


MINI GOLF - SALA QUẬN 2

100m2

5 ngày