Cỏ Nhân Tạo Bóng Đá Gân C Đẹp

Mã SP:
Lượt xem: 0
Giá: 0 VNĐ
MẪU: GÂN – C – ĐẸP Cao: 50mm Chất liệu: Monofilament Khoảng cách luống: 3/4″ Nhịp độ mũi khâu: 16

MẪU: GÂN – C – ĐẸP
Cao: 50mm
Chất liệu: Monofilament
Khoảng cách luống: 3/4″
Nhịp độ mũi khâu: 16

Sản phẩm cùng loại
Mã SP: ĐT-SBCC12 Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 5/8 Số lớp đế: 3 Dtex: 12000 Mũi kim: 130 Màu: 2 màu
Mã SP: ĐT-SBAV13 Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 5/8 Số lớp đế: 2 Dtex: 13000 Mũi kim: 160 Màu: 2 màu
Mã SP: ĐT-SBAV13VIP Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 3/8 Số lớp đế: 2 Dtex: 13000 Mũi kim: 130 Màu: 2 màu
Mã SP:ĐT-SBCC80 Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 5/8 Số lớp đế: 2 Dtex: 8000 Mũi kim: 160 Màu: 2 Màu
Mã SP: ĐT-SBCC88 Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 5/8 Số lớp đế:3 Dtex: 8800 Mũi kim: 140 Màu: 2 Màu
Mã SP: ĐT-SBCC12G Chiều cao: 50 Cự ly hàng: 5/8 Số lớp đế: 3 Dtex: 12000 Mũi kim: 140 Màu: 2 màu